รับมอบข้าวกล่องและขนมทานเล่นวันที่ 15 ก.ค. 2564
เวลา 16.00 น.
ตลาดพูนทรัพย์โดยคุณอัครเดช กิจบุญเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.วี.พูนทรัพย์ จำกัด (ตลาดพูนทรัพย์) ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค และเป็นสื่อกลางรับมอบข้าวกล่องและขนมทานเล่นจำนวน 200 ชุดจาก KSME24 G2 และครอบครัวคุณบอย และได้ส่งมอบให้แก่นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี
นายชัยวัฒน์ ธรรมวัตร นางสาวณัชฐ์ชา จิระเกียรติกำจร ปลัดประจำตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรฯ ผู้ช่วยฯและจนท. และได้นำไปมอบให้กับแรงงานในแคมป์คนงาน ในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัส Covid-19
ตลาดพูนทรัพย์ขอขอบคุณการร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะ