ซ้อมดับเพลิงประจำปีเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัย
- ทางตลาดพูนทรัพย์จึงจัดโครงการ อบรมณ์การดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อพนักงานและผู้ประกอบการในตลาดพูนทรัพย์